FANDOM


Handlarze to NPC, którzy tworzą oferty na handlu. Sprawują oni rolę kupców. Oferty handlarzy mają zawsze stosunek 1:10 (stawka 0,1). Oznacza to, że np. za 1 drewna trzeba zapłacić np. 10 marmuru. Transakcja z nimi jednak nie wymaga wydania punktu rozwoju, lecz mimo to handel z nimi może być niekorzystny dla ciebie i nie zaleca się z nimi handlu.

Oferty handlarzy dotyczą tylko towarów z pojedynczej epoki. Nie można więc kupić u nich towaru np. z Wczesnego Średniowiecza w zamian za towar z Epoki Żelaza lub na odwrót. Można kupić np. szkło za linę, drewno za marmur, miód za złoto itp. Handel z tym rodzajem kupców jest traktowany jako ostateczność.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki